Finkraft Oy:n sähkönmyyntiehdot yrityksille

Sähköntoimitus alkaa sovittuna päivänä ja jatkuu mainituin ehdoin.

Sähköstä laskutetaan kuusi (6) kertaa vuodessa etukäteen käyttöpaikan arvioidun sähkönkulutuksen mukaan, ellei toisin ole sovittu. Käyttöpaikan kulutusarviona käytetään kuukausikohtaista prosenttiosuutta vuosikulutusarviosta. Jälkeenpäin kulutus tasataan todelliseen kulutukseen mittarilukemien mukaan.

Mikäli myyjänvaihto ei teknisistä syistä onnistu sovitulle päivälle, varaamme oikeuden hoitaa asian puolestanne. Lähetämme myynninaloitussanoman mahdollisimman pian, mikäli asiakas ei ole ilmoittanut muuta tilausta tehdessä.

Sopimusehtojen muutoksista ilmoitamme asiakkaalle yleisten sähkönmyyntiehtojen mukaisesti viimeistään 30 päivää ennen muutosten voimaantuloa.

Ennen sopimusvahvistuksen lähetystä tarkistamme asiakkaan luottotiedot.

Yleinen kulutusprofiili:

Yleistä kulutusprofiilia käytetään, kun mittarilukemia ei ole saatavilla. Kulutusprofiilitaulukkoa luetaan seuraavasti: ensimmäisellä rivillä on kuukausi ja sen alla toisella rivillä kuukauden prosenttiosuus toteutuneesta vuosikulutuksesta.

Yleissähkö
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kk
11 9 9 8 8 6 6 7 8 9 9 10 %
Aikasähkö
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kk
14 12 12 8 6 4 4 5 5 8 10 12 %
Kausisähkö
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kk
9 9 9 9 8 8 5 8 8 9 9 9 %

Irtisanomisehdot:

Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa sekä asiakkaalla että sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti tai muuten todisteellisesti.

Määräaikaisessa sopimuksessa sekä asiakkaalla että sähkönmyyjällä on oikeus määräajan jälkeen irtisanoa sopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti tai muuten todisteellisesti. Mikäli asiakas haluaa irtisanoa määräaikaisen sopimuksen määräajan sisällä sopimuksen ehtojen vastaisesti, on Finkraft Oy:llä oikeus vaatia asiakkaalta korvausta ennenaikaisesta sopimuksen päättämisestä, kuitenkin aina vähintään 15 % jäljellä olevan sopimuskauden arvioidusta kokonaislaskutuksesta.

Muut ehdot:

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sopimukseen sisältyvien palvelujen hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle muutosten vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti niistä tiedon saatuaan.

Jos asiakkaan käyttöpaikka ei ole tuntimitattu, pörssihintaan sidottujen tuotteiden hankintahinnassa huomioidaan käyttöpaikan profiilikulu yhdeksän (9) prosenttia.

Ilmoitukset sähkönjakeluhäiriöstä, mittarilukemista tai muista verkkopalveluun liittyvistä asioista tulee tehdä paikalliselle jakelunverkonhaltijalle.

Noudatamme Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja (SME2014).