Kilpailun säännöt

1. Järjestäjä

Kilpailun (jäljempänä “kilpailu”) järjestää Finkraft Oy (Äyritie 12 B, 01510 Vantaa) (jäljempänä ”järjestäjä”).

2. Oikeus osallistua ja ikäraja

Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät kilpailun säännöt (“kilpailun säännöt”) ja sitoutuvat noudattamaan sääntöjä ja järjestäjän näiden sääntöjen perusteella tekemiä päätöksiä.

Osallistujien tulee olla vähintään 18 vuotta vanhoja luonnollisia henkilöitä ja asuvat vakituisesti Suomessa. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy kilpailun ikärajan. Osallistujan on tarvittaessa todistettava ikänsä.

Järjestäjän työntekijät ja heidän perheenjäsenensä sekä järjestäjän kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun järjestämiseen tai sen valvontaan, sekä heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua kilpailuun.

3. Kampanja-aika

Kilpailu alkaa 1.10.2016 ja päättyy 31.10.2016.

4. Osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua kampanjasivuilla osoitteessa www.finkraft.fi. Kampanjasivu toimii selaimessa työpöytä- että mobiililaitteissa, joissa on toimiva internet-yhteys ja riittävän nykyaikainen selainversio. Kilpailuun osallistutaan vastaamalla kampanjasivulla olevaan kyselyyn ja täyttämällä sen jälkeen kilpailulomake. Kilpailuun voi osallistua kerran per henkilö.

5. Osallistujan vastuu sekä järjestäjän käyttölupa

Osallistujat voivat ilmoittaa järjestäjälle asiattomasta, sääntöjenvastaisesta tai laittomasta toiminnasta kampanjasivulla. Tällainen toiminta ja/tai vilpilliset osallistumiset voidaan poistaa kilpailujulkaisuista ja niiden lisääjän osallistuminen kilpailuun voidaan evätä. Virheellisten ilmoitusten jättäminen muista kilpailijoista kilpailun häiritsemiseksi tai oman edun saamiseksi on kiellettyä. Väärin perustein tehdyt ilmiannot voivat myös johtaa osallistumisen eväämiseen kilpailusta.

Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuja kilpailusta, mikäli sillä on aihetta epäillä, että osallistuja rikkoo kilpailun sääntöjä. Samoihin syihin perustuen järjestäjällä on oikeus hylätä osallistujan kilpailuosallistuminen tai sulkea kyseinen osallistuja pois kilpailusta.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa järjestäjälle luvan julkaista nimensä kampanjasivulla ja muissa kanavissa (esim. sosiaalinen media) ilman erillistä suostumusta tai korvausta, mikäli hän voittaa palkinnon.

6. Henkilötiedot

Osallistujilta pyydetään osallistuttaessa henkilötietoina nimi, osoite, ikä ja sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa samalla järjestäjälle luvan lähettää ilmoitettuun sähköpostiosoitteen tarjouksia, uutiskirjeitä yms. materiaalia jotka liittyvät järjestäjän tuotteisiin tai palveluihin. Osallistuja voi perua luvan materiaalin lähettämiseen milloin tahansa sähköpostissa mainittuja ohjeita noudattaen. Osallistujien muita yhteystietoja käsitellään ainoastaan palkintojen luovuttamista varten.

7. Palkinto, voittajien valinta ja kontaktointi

Järjestäjä arpoo kilpailun pääpalkintona Polar A360 fitnessmittarin, jonka arvo on 200€. Arvontapäivä on 17.10.2016. Voittajalle ilmoitetaan voitosta mahdollisimman pian arvonnan jälkeen, kuitenkin viimeistään arvontapäivää seuraavan viikon aikana.

Järjestäjä ei vastaa ongelmista, jotka johtuvat kilpailualustana toimivan kampanjasivun vioista tai toiminnasta tai osallistujan virheestä taikka laiminlyönnistä yhteystietojen ilmoittamisessa. Järjestäjä ei myöskään vastaa laitteen, sen käyttöjärjestelmän, ohjelmiston tai verkkoyhteyden häiriöstä tai puutteista johtuvista ongelmista kilpailuun osallistumisessa tai sähköpostiosoitteen syöttämisessä.

Järjestäjä ei korvaa palkintoa, mikäli osallistuja on antanut virheellisen osoitteen tai ne ovat epäselvänä tulkinnanvaraisia tai häntä ei tavoiteta järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi eikä muihin palkintoihin.

8. Järjestäjän vastuu

Kaikki kilpailuun osallistuvat vapauttavat järjestäjän ja kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kilpailuun. Kilpailun järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen. Järjestäjä ei myöskään vastaa kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen liittyvistä ongelmista, jotka johtuvat kilpailualustan, tietoliikenneyhteyksien tai osallistujan laitteiden vioista tai toiminnasta tai osallistujan laiminlyönnistä yhteystietojen toimittamisessa.

9. Muut ehdot

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa kilpailun sääntöjä tai palkintoja sekä peruuttaa tai keskeyttää kilpailu ilman erillistä tai aiempaa ilmoitusta. Kilpailuun tai sen sääntöihin tehtävistä muutoksista ilmoitetaan kampanjasivustolla.