Alkuperätodistus uusiutuvista energialähteistä 2015

Tuotannon alkuperätodistus

Yksittäisen asiakkaan ostopäätös on selvä kannanotto sähköntuottajille siitä, millaisella tuotantomuodolla on kysyntää.

Finkraft Oy:n vuonna 2015 hankkiman ja myymän sähkön tuotanto jakaantui eri energialähteiden kesken seuraavasti:

  • Uusiutuvat energialähteet 100 %
  • Ydinvoima 0 %
  • Fossiiliset 0 %

Eri tavoin tuotettu sähkö sekoittuu sähköverkossa. Kaikki Finkraftin myymä sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Teemme sopimuksen vesi-, tuuli- tai aurinkosähköntuottajien kanssa. Asiakkaiden kulutusta vastaava uusiutuva energiamäärä rekisteröidään alkuperärekisteriin ja ulkopuolinen taho varmistaa vuosittain, että Finkraftin hankkima uusiutuva energiamäärä vastaa asiakkaiden käyttämää määrää vesi-, tuuli- tai aurinkosähköä.

Vesi on turvallinen luonnon tuote ja uusiutuva energianlähde. Vesivoiman tuotannosta ei synny suoria päästöjä eikä jätettä. Vaikka vesivoimaloiden rakentaminen tarkoittaa koskien valjastamista ja tekoaltaiden rakentamista, vesivoimaloiden käytön aikaiset kustannukset ovat pienet, ja sähkötehon säädettävyys on hyvä. Voimaloiden elinkaari on pitkä, sillä tekniikka on kestävää ja voimalaa voidaan käyttää vuosikymmeniä.

Yksittäisen asiakkaan ostopäätös on selvä kannanotto sähköntuottajille siitä, millaisella tuotantomuodolla on kysyntää.


Alkuperätodistus uusiutuvista energialähteistä 2014

Tuotannon alkuperätodistus

Tuotannon alkuperätodistus

Finkraft Oy:n vuonna 2014 hankkiman ja myymän sähkön tuotanto jakaantui eri energialähteiden kesken seuraavasti:

  • Uusiutuvat energialähteet 100 %
  • Ydinvoima 0 %
  • Fossiiliset 0 %

Eri tavoin tuotettu sähkö sekoittuu sähköverkossa. Kaikki Finkraftin myymä sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Teemme sopimuksen vesi-, tuuli- tai aurinkosähköntuottajien kanssa. Asiakkaiden kulutusta vastaava uusiutuva energiamäärä rekisteröidään alkuperärekisteriin ja ulkopuolinen taho varmistaa vuosittain, että Finkraftin hankkima uusiutuva energiamäärä vastaa asiakkaiden käyttämää määrää vesi-, tuuli- tai aurinkosähköä.

Vesi on turvallinen luonnon tuote ja uusiutuva energianlähde. Vesivoiman tuotannosta ei synny suoria päästöjä eikä jätettä. Vaikka vesivoimaloiden rakentaminen tarkoittaa koskien valjastamista ja tekoaltaiden rakentamista, vesivoimaloiden käytön aikaiset kustannukset ovat pienet, ja sähkötehon säädettävyys on hyvä. Voimaloiden elinkaari on pitkä, sillä tekniikka on kestävää ja voimalaa voidaan käyttää vuosikymmeniä.

Yksittäisen asiakkaan ostopäätös on selvä kannanotto sähköntuottajille siitä, millaisella tuotantomuodolla on kysyntää.